สำหรับผู้ที่ไม่มีชื่อ ผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน ในระบบ PRD NEWS DATA CENTER ทั้งเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น สามารถสมัครลงทะเบียนได้ที่ “ลงทะเบียน”
สำหรับผู้ที่เคยสมัครใช้งานแล้ว จำรายละเอียดของตัวเองไม่ได้
สามารถตรวจสอบ รายละเอียดได้ที่ “ตรวจสอบชื่อผู้ใช้งาน”
สำหรับผู้ที่เคยสมัครใช้งานระบบแล้ว จำรหัสเข้าใช้งานไม่ได้ กดปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน”
แจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่ “FAQ”
สำหรับผู้ที่ไม่ได้ติดตั้งแอพลิเคชั่น หรือต้องการอัพเดตโปรแกรม
สามารถดาว์น โหลดได้ที่ “ดาว์นโหลดโปรแกรม”
Crystal Report Runtime“CRforVS_redist_install_64bit_13_0_17”
Crystal Report Runtime“CRforVS_redist_install_32bit_13_0_17”
ADMINISTRATOR “ADMIN”
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ : 02-248-8620