ค้นหา :

กระทรวงการต่างประเทศ ส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้กับโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต จ.ศรีสะเกษ
กระทรวงการต่างประเทศ ส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้กับโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต จ.ศรีสะเกษ
OtherFile
130761 - กระทรวงการต่างประเทศ ส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้กับโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต จ.ศรีสะเกษ.docx Download
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ข่าว : 13 กรกฎาคม 2561
กระทรวงการต่างประเทศ ส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้กับโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต จ.ศรีสะเกษ
วันนี้ (13 ก.ค. 61) นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้กับโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ รองอธิบดีกรมอาเซียน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา และคณาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต เข้าร่วมกิจกรรม ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียน และการแสดงบนเวที
นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า โครงการห้องสมุดอาเซียน 1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน เป็นหนึ่งในโครงการการสร้างความตะหนักรู้ที่กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนไปข้างหน้า พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน ปัจจุบันกระทรวงการต่างประเทศได้ส่งมอบห้องสมุดอาเซียน ให้กับโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศแล้วจำนวน 43 แห่ง ใน 43 จังหวัด และโรงเรียนอนุบาลวัดพระโตเป็นโรงเรียนที่ 44 ที่ได้รับมอบห้องสมุดอาเซียน
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวอีกว่า กรมอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศในฐานะสำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ มีหนึ่งภารกิจสำคัญคือ การเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้กับสังคมไทยอย่างกว้างขวาง ซึ่งโครงการห้องสมุดอาเซียน ยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยเตรียมความพร้อมของประชาชนไทย และเยาวชนไทยทั่วประเทศให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ การเป็นประธานอาเซียนไทยในปี 2562 ซึ่งจะเวียนมาบรรจบทุก 10 ปี
ข้อมูลข่าวและที่มา
จำนวนผู้เข้าชม : 1432
ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย พรหมมาศ
Rewriter : วรัญญา นันตาแก้ว
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th